A DAL 2015 CÍMŰ PRODUKCIÓ LEBONYLÍTÁSI RENDJE

A DAL 2015 CÍMŰ PRODUKCIÓ LEBONYLÍTÁSI RENDJE

 

 

Az EBU (Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége) 60. Eurovíziós Dalfesztiválján (Bécs, Ausztria; I. elődöntő – 2015. május 19., II. elődöntő – 2015. május 21., döntő – 2015. május 23.) a Magyarországot képviselő dalt az MTVA és az MTV – az összes nevezett dal előzsűrizése után kiválasztott 30 pályamű részvételével, nyilvános, az M1-en élőben sugárzott nemzeti dalválasztó adássorozat (a továbbiakban Verseny) keretében, a zsűri és a közönség bevonásával – az alábbi ütemterv és eljárási szabályok szerint választja ki a jelentkezők közül.

 

1.   NEVEZÉS

1.1. A Versenyre kizárólag olyan, legfeljebb 3 perc időtartamú zeneszám (dalszöveg és zene; a továbbiakban: dal) nevezhető, amely 2014. szeptember 1. előtt – sem a dalszöveg, sem a zene, sem külön-külön, sem együtt – nem került sem kereskedelmi forgalomba, sem az internetre, illetve nem hangzott el nyilvános előadás keretében.

 

1.2. Csak olyan énekes vagy együttes (a továbbiakban előadó) nevezhet, akinek korábban már jelent meg albuma vagy országosan játszott rádió- illetve televízió-felvétele, és rendelkezik zenei kiadóval kötött érvényes lemezszerződéssel és/vagy saját menedzser-stábbal. A színpadi produkció minden résztvevőjének be kell töltenie a 16. életévét 2015. május 19-ig, az első bécsi eurovíziós elődöntőig. Minden közreműködő előadó csak Magyarország színeiben vehet részt az Eurovíziós Dalfesztiválon.

 

1.3. A Versenyben a dalszövegek ajánlott nyelve a magyar, de elénekelhetők magyarországi kisebbségek nyelvén vagy angolul is. A nevezéssel a dalszöveg magyar fordításának megküldése kötelező.

 

1.4. A dalok előadói csak magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek. Külföldi állampolgárságú, nem magyar anyanyelvű dalszerző csak úgy adhat be pályaművet, ha a dalt olyan előadó énekli fel, aki megfelel a pályázati felhívás feltételeinek.

 

1.5. A nevezésre legalább 45 napot kell biztosítani. A részletes – az EBU szabályzatának keretei között kialakított – részvételi szabályokat tartalmazó pályázati felhívást 2014. október 15-ig közzé kell tenni az MTVA honlapján. A részletes pályázati felhívás kidolgozásának és közzétételének felelőse az MTVA Szórakoztató Műsorok Főszerkesztőségének vezetője.

 

2. ELŐVÁLOGATÁS

2.1. A nevezési határidőt követő 10 napon belül ellenőrizni kell, hogy a beérkezett pályaművek megfelelnek-e a felhívásban rögzített alaki feltételeknek. Az ellenőrzést egy legalább három személyből álló, a Szórakoztató Főszerkesztőség vezetője által kijelölt ellenőrző bizottság végzi. Hiánypótlásra, illetve más korrekcióra a nevezési határidő lejárta után nincs lehetőség, így a felhívásnak nem megfelelő jelentkezések (beleértve az elkésetteket is) kizárásra kerülnek a Versenyből. A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

2.2. A pályázati felhívásnak megfelelő nevezések legkésőbb a nevezési határidő utolsó napjától számított 15 napon belül előzsűrizésen esnek át. A szakmai előzsűri tagjai zeneszerzők, előadóművészek, zenei és televíziós szakemberek, akiket a műsor projektvezetője és a Szórakoztató Főszerkesztőség vezetője választ ki és kér fel, összesen tíz fő.

 

 

2.3. A kétfordulós előzsűrizés meghallgatással, szavazással és pontozással történik. A meghallgatásra való előkészítésről a 2.1. pontban említett bizottság gondoskodik.

 

2.4 Az előzsűri tagjai az első fordulóban sem a dalok elhangzási sorrendjéről, sem azok címéről, szerzőiről, előadóiról, sem a kiadóról, sem a nevezést esetleg jegyző más személy kilétéről az MTVA-tól nem kapnak tájékoztatást. Az első fordulóból azok a dalok jutnak tovább, amelyek esetében (i) a meghallgatás első másfél percében legalább nyolcan nem kérik a lejátszás megszakítását (ii) vagy amelyeket a meghallgatás első másfél percében legalább hatan továbbhallgatásra érdemesnek, majd a végighallgatás után legalább hatan a második fordulóba jutónak minősítenek. Az előzsűrizés első fordulója az érvényes pályázatok számának függvényében több munkanapot is igénybe vehet.

2.5. A második fordulóban minden továbbjutott dalt végig kell hallgatni. A zeneszám elhangzása után az előzsűri tagjai 1-től 5-ig terjedő skálán pontozzák a dalt. Az összes második fordulóba jutott dal végighallgatása és – közvetlenül a meghallgatást követő – pontozása után az egyes dalokat a kapott összpontszám alapján kell rangsorolni. Az előzsűrizésből az első 30 dal jut tovább, míg – csökkenő összpontszám szerinti rangsorban – további legalább 5, legfeljebb 10 dal pótbesorlást kap arra az esetre, ha a továbbjutottak közül valamelyik nevező visszalépne, vagy később kiderülne, hogy a dal és/vagy annak előadója mégsem felel meg bármely nevezési (pályázati) feltételnek.  A második fordulót egy munkanap alatt kell elvégezni.

2.6. Ha úgy alakul ki holtverseny, hogy a 30+5-10-es keretszám szempontjából legalacsonyabb összpontszámúakkal együtt számított dalok száma meghaladná a 30-at, illetve 35-40-et, az azonos összpontszámú dalokat újra kell hallgatni és pontozni az előzőek szerint mindaddig, amíg mindegyik dal különböző összpontszámot nem ér el. Ha mind a 30-as, mind a 35-40-es keretszám szempontjából különböző összpontszámú holtverseny alakul ki, először a 30-as keretszámmal kapcsolatos holtversenyt kell megszüntetni. Az újrahallgatás és újrapontozás kizárólag a holtversenyt dönti el, a szavazatok első rangsorolási helyezésénél jobb helyezést akkor sem eredményezhet, ha bármelyik dal a későbbiekben magasabb összpontszámot érne el, mint amennyi az eredetileg kapott összpontszáma volt. Ez megfelelően irányadó akkor is, ha a holtverseny eldöntéséhez többszöri újrahallgatásra és újrapontozásra van szükség (vagyis ha pl. egy dal a holtverseny utáni első újrahallgatás és újrapontozás után a legtöbb összpontszámot éri el, az így elért helyezését akkor is megtartja, ha valamely másik dal a későbbi újrahallgatás és újrapontozás eredményeként magasabb összpontszámot kap).

 

3. ÉLŐ MŰSORSOROZAT

3.1. Az élő műsorsorozatban 30 dal vetélkedik az európai döntőbe jutásért. A sorozat háromfordulós, 6 élő adásból áll: 3 elődöntőből, 2 középdöntőből és a döntőből.

 

3.2. Az elődöntőket az előzsűrizést követő 60 napon belüli kezdettel, 3 egymást követő pénteken, szombaton vagy vasárnap kell megrendezni. Minden elődöntőben 10 dal szerepel, közülük 6 dal jut tovább. Az egyes elődöntőkben szereplő dalokat és azok előadási sorrendjét legkésőbb az előzsűrizés lezárultát követő 30 napon belül kell megállapítani.

 

3.3. Az elődöntőkben és a középdöntőkben a négytagú zsűri közvetlenül elhangzásuk után pontozza az egyes dalokat 1-től 10-ig. A versenydalok sugárzása alatt ötödik zsűritagként a nézők 1-től 10-ig pontszámot küldhetnek az adott produkcióra A Dal 2015 applikációján keresztül vagy SMS-ben. A nézői pontszámok átlagát kerekítve hozzáadják a versenydal pontszámaihoz, így alakul ki a végleges pontszám. A kialakult sorrend alapján az elődöntő minden egyes fordulójából 5 dal automatikusan a középdöntőbe kerül. Ha a pontozás során holtverseny alakul ki, a zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt a továbbjutó dal(ok)ról. Elődöntőnként a pontszámok alapján nem továbbjutó öt produkció közül az a további 1 dal jut tovább a középdöntőbe, amelyik a legtöbb SMS-ben és applikáción keresztül küldött szavazatot kapta a nézőktől. Amennyiben az SMS-ben és applikáción keresztül beérkezett szavazatok alapján alakul ki holtverseny, az a dal jut tovább, amely a pontozás szerint kialakult sorrendben előbb végzett. Amennyiben a nézői szavazás a zsűri sorrendjében is holtversenyben végzett dalok között alakul ki, a zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt a továbbjutó dal(ok)ról.

 

3.4. Az egyes középdöntőkben szereplő dalokat és azok előadási sorrendjét legkésőbb az elődöntők lezárultát követő három napon belül kell megállapítani. Mindkét középdöntőben 9 dal szerepel, és mindkettőből 4 jut tovább. A zsűri pontjai és az SMS-ben illetve applikáción keresztül leadott nézői pontszámok összesítése alapján az első három helyen végző dal automatikusan továbbjut, a pontszámok alapján nem továbbjutó 6 produkció közül az a további 1 dal jut tovább a döntőbe, amelyik a legtöbb SMS-ben és applikáción keresztül küldött szavazatot kapta a nézőktől.

 

3.5. A döntő a második középdöntőt követő hétvége péntekjén, szombatján vagy vasárnapján zajlik. A döntőben 8 versenydal szerepel, azok előadási sorrendjét legkésőbb a második középdöntőt követő három napon belül kell megállapítani.  A zsűri a döntőben az egyes dalok elhangzása után csak szóban értékeli a produkciókat. Az összes dal elhangzása után, az eurovíziós dalversenyek nemzetközi gyakorlatához (Eurovíziós Dalfesztivál elődöntő, döntő) hasonlóan pontozza a produkciókat  10, 8, 6 illetve 4 ponttal, ennek értékelése alapján alakul ki a legjobb négy versenydal mezőnye. A négy legtöbb pontot szerző dal közül a nézők SMS-ben és applikáción keresztül küldött szavazatokkal választják ki a verseny győztesét. A legtöbb nézői szavazatot szerzett dal nyeri a Versenyt, és ez a produkció képviseli Magyarországot a 60. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Ha a zsűri pontozásának eredményeként úgy alakul ki holtverseny, hogy négynél több dal jutna tovább a nézői szavazásra, a zsűri a továbbjutás szempontjából utolsó helyen holtversenyben állók közül vagy az(oka)t a dal(oka)t nevezi meg, amelye(ke)t nem juttat a legjobb négy közé, vagy az(oka)t, amelye(ke)t igen. Ha a döntőn SMS-ben és applikáción keresztül zajló nézői szavazása alapján alakul ki holtverseny, a szavazást – a műsoridő-keretek között, 3 percnél rövidebb időtartamban – kell újraindítani.

 

3.6. Azok a telefonszámok, amelyekre SMS-ben és applikáción keresztül szavazat küldhető, a műsorban rendszeresen elhangzanak, illetve a képernyőn megjelennek, ahogy az a két számjegyből álló kód is, amely az egyes dalokhoz tartozik.

A versenydalok elhangzása alatt, 3 percig lehet nézői pontszámokat küldeni az adott produkcióra, a pontszámküldő szavazat kizárólag a dalok elhangzása alatt érvényes. Egy telefonszámról csak egyszer lehet pontszámot küldeni az adott produkcióra, a további pontszámokat a rendszer fogadja ugyan, de érvénytelennek tekinti.

 

A pontszámok alapján nem továbbjutó produkciókra történő, SMS-ben és applikáción keresztül zajló szavazás minden élő adásban csak az összes dal elhangzása után indítható. A szavazás kezdetét és végét a műsorvezetők közlik a nézőkkel, a szavazatok küldésében mind a belföldi, mind a külföldi nézők részt vehetnek. A szavazás holtverseny esetén újraindítható. Az SMS-részvétel alapdíjas (annak a távközlési szolgáltatónak a tarifája szerint, amelynek hálózatáról az SMS-t a küldő néző indítja).

Az elő- és középdöntőkben a pontszámok alapján nem továbbjutó produkciókra, illetve a döntőben a legjobb négy közé jutó produkciókra egy telefonszámról – függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint – az adott élő adás teljes szavazási időtartama alatt összesen legfeljebb 20 érvényes szavazat adható le, ennek megfelelően a rendszer az ugyanazon számról érkező, 20 fölötti szavazatokat fogadja ugyan, de azokat a szavazatok összesítése során már nem veszi figyelembe, vagyis érvénytelennek tekinti. A szavazás esetleges újraindításakor újra 20 érvényes szavazat adható le egy telefonszámról.

Érvényes szavazatnak azok az SMS-ben és applikáción keresztül küldött szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása – holtverseny esetén újraindítása és ismételt lezárása – közötti időtartam alatt érkeztek meg a technikai rendszerbe. Az érvényes, SMS-ben és applikáción keresztül küldött szavazatok számáról közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv.

Az SMS-ben és applikáción keresztül történő szavazás részletes szabályait legkésőbb a sorozat első elődöntőjének sugárzását megelőző héten, de nem később, mint 2015. január 20-ig közzé kell tenni a Verseny nemzeti honlapján.

 

MTVA